Baza surowców w Polsce

Duży wpływ na rozwój przemysłu w Polsce ma baza surowców. W naszym kraju jest ona dosyć bogata, dlatego sektor przemysłu wydobywczego jest dosyć dobrze rozwinięty. W Polsce na dużą skalę wydobywa się węgiel kamienny i brunatny, miedź, siarkę, cynk, ołów, a także w niewielkich ilościach srebro.

Polska jest liderem w produkcji siarki. Jeszcze na początku lat 90-tych ponad jedna trzecia wydobywanego surowca pochodziła z Polski, co sprawiało, że nasz kraj był liderem na światowym rynku. Dziś jest nieco inaczej.

Na arenie międzynarodowej Polska odgrywa ważną rolę także pod względem dostaw węgla kamiennego i brunatnego oraz srebra i miedzi. Każde z tych surowców wydobywanych w naszym kraju ma około pięcioprocentowy udział w ogólnym wydobyciu na świecie. Największe złoża występujące w Polsce to złoża węgla kamiennego i siarki.

Szacuje się, że nigdy nie dojdzie do wyczerpania złóż węgla kamiennego. Z kolei w pokłady siarki znajdujące się w okolicach Tarnobrzega są uznawane za jedne z największych na świecie.

Close