Cele polityki przemysłowej

Rozwój przemysłu, który wiąże się z powstawaniem jego nowych gałęzi charakteryzujących się fachowością i wykorzystywaniem nowych technologii, jest w znacznym stopniu uwarunkowany polityką przemysłową państwa. A czym jest polityka przemysłowa i jakie są jej główne cele? Polityka przemysłowa koncentruje się wokół polityki mikroekonomicznej i obejmuje całokształt środków i działań państwa, które mają na celu przede wszystkim zwiększenie zdolności konkurencyjnej przemysłu na rynkach zagranicznych oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Ponadto polityka przemysłowa skupia się także na stymulowaniu zmian strukturalnych w przemyśle oraz pobudzaniu aktywności innowacyjnej w tym sektorze gospodarki. Nie ulega wątpliwości, że cele polityki przemysłowej są bardzo konkretne, dzięki czemu rządy różnych państw mogą sukcesywnie je realizować, powodując rozwój przemysłu, ale także wzrost dochodów do skarbu państwa oraz poprawę standardów życia mieszkańców kraju ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy czy podwyższanie zarobków.

oczyszczalnie przydomowe choszczno http://www.luib.pl/ploter-cnc/
Close