Ekologiczne zasady współczesnego przemysłu

Przemysł, czyli dział gospodarki zajmujący wydobywaniem surowców i dostosowywanie ich do potrzeb ludzi, zgodnie z zasadami podziału pracy oraz z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn. Współczesny przemysł jednak nie koncentruje się jedynie na produkcji, ale stara się także jak najbardziej chronić środowisko naturalne.

Istnieje kilka zasad, którymi kieruje się współczesny przemysł w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Przede wszystkim nowe gałęzie przemysłu wprowadzają bezodpadowe technologie oraz kierują się zasadą oszczędności surowców.

Ponadto w nowoczesnym przemyśle utylizuje się surowce wtórne, a także stosuje się urządzenia filtrujące gazy i pyły przemysłowe. Nie ulega wątpliwości, że nowoczesny przemysł dostosowuje się do światowej polityki przemysłowej, która w ostatnich latach koncentruje się nie tylko na rozwoju i podwyższaniu jakości wyrobów, ale także na ochronie środowiska naturalnego, które z różnych przczyn jest coraz bardziej zdegradowane i zagrożone dalszą degradacją.

Close