Historia KGHM

Początki KGHM sięgają roku 1951, kiedy to rozpoczętego w Legnicy budowę Huty Miedzi. Huta w pierwotnym założeniu miała wytapiać miedź w starym dolnośląskim zagłębiu miedziowym. Kombinat Gorniczo-Hutniczy Miedzi został powołany jako przedsiębiorstwo państwowe w 1957 roku. Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi miał zajmować się wydobywaniem oraz przetwarzaniem miedzi. Wówczas w skład KGHM wcielono także dwie kopalnie – Konrad oraz Lena. W 1968 ukończono budowy kopalni Lubin oraz Polkowice.

Dokonano także modernizacji Huty Legnica a także zaczęła się budowa Huty Głogów. Powstawanie nowych hut i kopalń wiązało się przede wszystkim z faktem odkrywania coraz to bogatszych złóż. Do sierpnia 1976 roku kontrolę nad Kombinatem Górniczo-Hutniczym Miedzi sprawował Minister Przemysłu Ciężkiego. Następnie zadanie to przejął Minister Hutnictwa. W 1991 roku Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie z przedsiębiorstwa państwowego został przekształcony w spółkę Skarbu Państwa – KGHM Polska Miedź S.A.