Kaolin – ciekawa skała osadowa

Ilastą skałą osadową, złożoną głównie z minerału zwanego kaolinitem jest kaolin. Oprócz kaolinitu zawiera także domieszki innych minerałów ilastych, kwarcu czy miki. Ta skała osadowa utworzona jest w wyniku procesu wietrzenia kwaśnych skał magmowych i metamorficznych. Surowiec ten jest nieszkodliwy dla środowiska.

Wykorzystuje się go w przemyśle papierniczym jako wypełnianie obrębu włókien celulozy i do pokrywania papieru. Ma szerokie zastosowanie w branży ceramicznej. Używa się go do produkcji porcelany, urządzeń sanitarnych, płytek ceramicznych czy do wyrobów garncarskich. Słynie także jako składnik wypełniający farby, lakiery i tusze.

, wypierając dużo droższy pigment o nazwie dwutlenek tytanu. Dobrze sprawdzają się również przy produkcji szamotowych materiałów ognioodpornych a także przy wytwarzaniu gum oraz tworzyw sztucznych. Znany jest i z powodzeniem stosowany w branży kosmetycznej, głównie do produkcji maseczek. Jako materiał wiążący sprawdza się także w przemyśle farmaceutycznym.