Katastrofa w kopalni Jas-Mos

6 lutego 2002 roku w kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdroju doszło do katastrofy górniczej, w której zginęło dziesięciu górników. Jak wykazało przeprowadzone po tragedii śledztwo przyczyną tej katastrofy był wybuch pyłu węglowego, do którego doszło w trakcie robót strzałowych.

Wybuch w kopalni miał miejsce o godzinie 4.35 nad ranem.

Eksplodował wówczas pył węglowy. W pobliżu miejsca wybuchu przebywało wówczas 47 górników, niestety nie wszystkich z nich udało się uratować i wyprowadzić z kopalni.

Wśród 37 uratowanych mężczyzn kilku trafiło do szpitala z obrażeniami. Z przeprowadzonego śledztwa jasno wynikało, że gdyby przestrzegano wszystkich przepisów co do wykonywania prac górniczych to można było uniknąć tragedii.

Z ustaleń komisji Wyższego Urzędu Górniczego wynikało także, że do wybuchu podczas prac strzałowych przyczynił się jeden z górników, który zginął w katastrofie. Komisja ponadto stwierdziła też, że prowadzonym pracom górniczym brakowało właściwego nadzoru oraz kontroli ze strony dozorców pracujących w kopalni.

Close