Katowicki Holding Węglowy

Najstarszą spółką Skarbu Państwa działającą w sektorze wydobycia węgla kamiennego jest Katowicki Holding Węglowy. Jej początki sięgają 1993 roku, kiedy to połączono 11 kopalń należących do Skarbu Państwa. Obecnie w składzie holdingu znajdują się kopalnie: „Wieczorek”, „Wujek”, „Mysłowice-Wesoła” oraz „Murcki-Staszic.

Od 2003 roku w Ministerstwie Skarbu Państwa poruszany jest temat prywatyzacji spółki, ale nie podjęto w tym celu konkretnych kroków poza przeprowadzeniem referendum wśród pracowników. Statystyki pokazują, że Katowicki Holding Węglowy wydobywa każdego roku około 18 ton węgla wysokiej jakości. Oszacowano, że w 2013 roku przychody spółki wyniosły około 4000 milionów złotych.

Zatrudnienie w spółce znajduje około osiemnastu tysięcy osób. W marcu 2014 roku rozpoczęto eksperyment w kopalni „Wieczorek”, która należy do spółki, związany z próbą opracowania technologii, która pozwoli na podziemna zgazowanie węgla w złożu. Warto również wspomnieć, że o Katowickim Holdingu Węglowym było w mediach bardzo głośno rok temu, ze względu na katastrofę górniczą, do której doszło w kopalni „Mysłowice-Wesoła”.

Close