Najdynamiczniej rozwijająca się gałąź przemysłu

www.oswietleniemiasta.pl

Przemysł, czyli dział gospodarki, który koncentruje się na produkcji materialnej obejmującej wydobywanie surowców oraz i przetwórstwo w celu dostosowania ich do potrzeb ludzi, obecnie jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów.

A jaki dział w ramach przemysłu rozwija się najdynamiczniej? Nie ulega wątpliwości, że ze względu na postęp technologiczny świata, aktualnie najprężniej rozwijającą się w krajach wysoko rozwiniętych gałęzią przemysłu jest nowoczesny przemysł elektromaszynowy, którego działalność toczy się wokół dużeg kapitału, nowoczesnej myśli technicznej oraz wysoko wykwalifikowanej kazdry pracowniczej.

Przemysł elektromaszynowy ma także liczne podesktory, wśród których wyróżnić należy przede wszystkim przemysł metalowy, maszynowy i precyzyjny, a także przemysł środków transportu oraz przemysł elektrotechniczny i elektroniczny.

Rozwój przemysłu elektromaszynowego jest synonimem rozwoju techniki i rosnących potrzeb społeczeństwa, dlatego też jest on względem nich symetryczny i dynamiczny.

Close