Nowoczesny przemysł a środowisko

Współczesny przemysł rozwija się bardzo dynamicznie, powodując poprawę komfortu życia na wielu płaszczyznach. Jednakże mimo dużego postępu w tej dziedzinie, wciąż jest to sektor gospodarczy, który zajmuje się często szkodliwym dla środowiska wydobyciem surowców i ich przetwarzaniem.

Jaki jest wpływ przemysłu na środowisko? Działalność przemysłowa w znacznym stopniu zanieczyszcza powietrze ze względu na przedostawanie się do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów mających swoje źródło głównie w przemyśle elektroenergetycznym, ciepłowniczym i paliwowo- energetycznym. Ponadto dynamicznie rozwijający się przemysł negatywnie wpływa na środowisko ze względu na degradację terenów oraz zmniejszanie ilości naturalnych surowców, które wykorzystywane są w przetwórstwie na dużą skalę.

Nie ulega wątpliwości, że wpływ przemysłu na środowisko jest w dużej mierze szkodliwy, jednakże nowoczesny przemysł coraz bardziej koncentruje się na ograniczeniu degradacji środowiska, co daje nadzieję na spowolnienie szkodliwych procesów i zachowanie walorów środowiska naturalnego.

Close