Skąd się biorą surowce w Polsce

Mianem surowca mineralnego określa się wydobyte ze złoża kopaliny, które są użyteczne, będące stosowane w gospodarce i przemyśle wydobywczym jako produkty różnego przeznaczenia i wykorzystania. Surowce mineralne są składnikami środowisk przyrodniczych takich jak: skorupa ziemska, hydrosfera, biosfera czy atmosfera.

Złożem mineralnym z kolei nazywamy naturalne nagromadzenie się w skorupie ziemskiej, użyteczny dla człowieka substancji mineralnej, nadającej się do wydobycia i eksploatacji. Jest kila czynników warunkujących powstawanie złóż.

Głównym z nich jest klimat, czyli wszelkie wahania temperatury, ciśnienia powietrza, a także opady atmosferyczne i ich skład chemiczny oraz parowanie. Kolejnym czynnikiem jest oddziaływanie tlenu atmosferycznego i dwutlenku węgla na powierzchnię Ziemi.

Jeszcze jeden czynnik wpływający na powstawanie złóż to woda i jej działalność, czyli jej ruch, skład chemiczny i transportowane przez nią wszelkie materiały, na przykład skały.