Surowce chemiczne Polski

Grupą złóż mineralnych występujących w Polsce stanowią surowce chemiczne. Zaliczamy do nich złoża soli kamiennej, soli potasowej oraz pokłady siarki rodzimej.

Od wieków znana sól kamienna ma dwa główne zagłębia pokładów solnych na terenie naszego kraju. Jedno mieści się zapadlisku podkarpackim, gdzie główne rejony wydobycia to Bochnia, Wieliczka, Żory oraz Rybnik.

Drugim rejonem wydobycia jest Wał Kujawsko – Pomorski, gdzie eksploatuje się głównie w Kłodawie i Inowrocławiu. Sól potasową, istotną dla gospodarki wydobywa się natomiast w województwie kujawsko – pomorskim, szczególnie w Kłodawie a także w pomorskim w miejscowości Wejherowo.

Niegdyś mocno eksploatowana siarka, dzisiaj jest prawie w ogóle nie wydobywana pomimo dużych złóż na terenach Polski. Jeszcze kilka lat wstecz była z powodzeniem eksploatowana w Zagłębiu Tarnobrzeskim, głównie w Machowie, Osieku, Grzybowie i Jeziorku.

Spadek zapotrzebowania na wydobycie naturalnych pokładów siarki wynika z tego, że ten surowiec otrzymywany jest w wyniku odsiarczania ropy naftowej i gazu ziemnego. To metoda bardziej opłacalna i mniej szkodliwa dla środowiska.