Wiatr – siła z natury na korzyść dla ludzi

www.uniquerockfestival.pl

Wykorzystanie siły wiatru do celów służącym ludziom było znane już starożytnym. Pierwsze wzmianki na ten temat pochodzą z Indii z IV w. p.

n.e., potem obecne były w Chinach w 250 r.

n.e. W około VIII w.

energia wiatraków była wykorzystywana w Europie, a dokładnie w Holandii. Popularna była także w okresie międzywojennym. Obecnie energia wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin energetyki bazujących na odnawialnych źródłach energii.

Na czym polega energia wiatrowa? To inaczej energia przemieszczających się mas powietrza, przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych. Ponadto jest też wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, a także jako źródło napędu w jachtach żaglowych. Urządzeniem najpowszechniej stosowanym do produkcji energii elektrycznej otrzymywanej z energii wiatru, jest właśnie wspomniana turbina wiatrowa.

Stanowi ona główny element elektrowni wiatrowej. Należy pamiętać, że niezmiernie ważna jest lokalizacja turbin wiatrowych. Tam, gdzie wieją silne wiatry, ma to kluczowe znaczenie dla ich efektywności.